Faydalı BilgilerGenel

İNŞAAT ENDÜSTRİSİNDE EN ÖNEMLİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SORUNLARI

İnşaat sektörü, doğal kaynakların en büyük tüketicilerinden biridir. Öncelikle dünya doğal kaynaklarının yüzde 60’ını doğrudan veya dolaylı olarak bina ve altyapı geliştirmek için inşaat malzemesi olarak kullanmaktadır. Bu beton ormanları inşa ettikten sonra ortaya çıkan durumlar ise çevreye daha fazla etki etmektedir.

Ülkemizde, inşaat sektörünün sürdürülebilirlik meseleleri üzerindeki güçlü etkisinden dolayı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri geliştirmek için bir dizi önlemler alınmaktadır.

Bu makalede en önemli 7 sürdürülebilirlik konusu ve bunların inşaat endüstrisi ile olan bağlantısı açıklanmaktadır.

  1. İnşaat Nedeniyle Küresel Isınma

Küresel Isınma, karbondioksit ve diğer sera gazı miktarındaki artış nedeniyle küresel sıcaklıklarda bir artış sürecidir.

Fosil yakıtların kullanımıyla yayılan karbondioksitler enerji üretmek için kullanılır. Bu enerji, inşaat yaşam döngüsünün farklı aşamaları için tüketilir.

İnşaat malzemelerinin temini, üretilmesi, nakliyesi, montajı, kullanımı, bakımı ve imha yöntemleri çeşitli sera gazları üreterek Küresel Isınma sürecine neden olurlar.

Küresel ısınma, aşırı hava koşulları ve doğal afetlerle sonuçlanır.

2. İnşaattan Kaynaklanan Biyoçeşitlilik ve Doğal Habitat Kaybı

Yapıların inşası veya doğal kaynakların çıkarılması için arazi tahribatı, biyolojik çeşitlilik ve habitatların kaybıyla sonuçlanır. Böylece türlerin kaybına ve yok olmalarına neden olur. Biyoçeşitlilik ve doğal yaşam alanlarının varlığı, ekosistemlerin dengesini korumak için gerekli olan temel unsurlardır.

3. İnşaat Faaliyetleriyle Asidifikasyon

Yapı malzemelerinin üretimi ve nakli için yapılan fosil yakıt yakma işlemi büyük miktarda kükürt ve azot bileşikleri yayar. Bu bileşikler, doğru şekilde atılmazlarsa, su kütlelerinde çözünebilirler. Katı formları yüzey sularında veya topraklarda görülür. Bu asitlenme, ortamdaki asit yağmurunun başlıca nedenidir.

4. İnşaat Nedeniyle Hava Kirliliği

Poor environment in the city. Environmental disaster. Harmful emissions into the environment. Smoke and smog. Pollution of the atmosphere by plants. Exhaust gases.

İnşaat faaliyetleri, çapları 10 mikrometreden az olan havadaki parçacıkların atmosfere yayılmasıyla sonuçlanır. Dolayısıyla bu parçacıklar görünmezdir. Havadaki partiküller, hem sıvı hem de katı formlarda, çevreye ve insanlara zarar verir.

Havadaki partiküllerin çoğu, agrega madenciliği, ekipmanın çalışması, elektrik üretimi, üretim süreci ve malzemelerin taşınması gibi inşaat faaliyetleri nedeniyle yayılır.

5. İnşaat kaynaklı toksisite

Ağır metallerin varlığı ile atmosferde toksisite artar. Atmosferdeki toksisite madde miktarı, istenmeyen sınırları aştığında suda ağır metallerin bulunmasına ve sağlık sorunlarını yaşamasına neden olur. Yapı malzemelerinin üretimi ve taşınması toksisiteye önemli katkıda bulunur.

6. İnşaat Kaynaklı Su Kaynaklarının Kirlenmesi

Su kaynaklarının geçirimsiz ve bozunmayan yapı malzemeleri ile kirlenmesi, yeraltı suyu depolanma yeteneğini azaltır. Su kaynaklarının tükenmesi ve kirlenmesi hidrolojik döngüyü büyük ölçüde değiştirir.

İnşaat faaliyetleri ve ekstraksiyon işlemleri için su büyük miktarlarda tüketilir. İnşaat faaliyetlerinden sonra artık materyaller ve yan ürünler, bertaraf biçimi olarak su kaynaklarına geri gönderilir. Böylece su kaynakları kirletilir.

7. İnşaat Nedeniyle Ormansızlaşma

İnşaat, geniş bir alan tahribatı gerektirir. Bu, insanları orman kaynaklarını ele geçirmeye zorlar. Kentleşmenin artmasıyla birlikte bu talep artmaya devam etmektedir. Ormandaki bitki örtüsünün vw ağaçlarının inşaat faaliyetleri için tahribatı hala artan bir eğilimdir. Bu ormanlar, dünyanın biyolojik çeşitliliğinin yarısından fazlasını tutma gücüne sahiptir ve bu nedenle onları korumak önemlidir.

İnşaatın çevre için yarattığı riskleri anlamak, bu sorunun üstesinden gelmek için ilk adımdır. Bu durumu ele almak için her yıl sürdürülebilir inşaat yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla inşaat sektöründe çalışan personel, kâr yapmayı düşünmeden önce birincil konu olarak sürdürülebilirliği göz önüne almalıdır.

Kaynak: https://theconstructor.org/construction/top-7-sustainability-issues-construction-industry/39362/

 

Daha Fazla Göster

Mühendis Çekmecesi

Yöneticilerin Kontrol Sağladığı Ortak Kullanım Yönetim Hesabı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu