Beton Katkı Maddeleri

   

     Betonun özelliklerini idealleştirmek için beton üretim aşamasında veya betonun dökümünden önce betona karıştırılan ilave maddelere beton katkı maddeleri denir. Beton katkı maddeleri kimyasal ve mineral katkı maddeleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Kimyasal Katkı Maddeleri

      Betona çimento dozajının %5’ini geçmemek üzere eklenen kimyasal maddelerdir. 
 • Su Azaltıcılar (Akışkanlaştırıcılar)

     Taze betonda kullanılan su miktarı azaldıkça betonun dayanımı artar. Bu nedenle betonda kıvamın ve işlenilebilirliğinin daha az su kullanımıyla sağlanabilmesi amacıyla kullanılan katkı maddeleridir. Normal ve süper olmak üzere iki çeşittir. Katkı dozajı normal su azaltıcılar için %0,3 – 0,6 , süper su azaltıcılar için %1-2 arasındadır. Eğer bu dozaja dikkat edilmez ise priz gecikmesi problemi ile karşılaşılabilir. 

 • Priz Geciktiriciler

    Prizin başlama süresini geciktiren katkı maddelerdir. Betonun taşınacağı mesafenin uzun olması, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olsuğu durumlarda, düşük rutubetli ve rüzgarlı bölgelerde ki nşaatlarda tercih edilir. Katkı dozajı %0,2-2 arasındadır.

 • Priz Hızlandırıcılar

     Priz geciktiricilerin tam tersine, betonun priz alma (katılaşma) süresini azaltırlar. özellikle soğuk havalarda beton dökümü  yapılması gereken durumlarda, sert rüzgarlı yerlerde, rutubet oranı yüksek bölgelerde, büyük döküm yapılması gereken yerlerde (braj gibi) ve erken kalıp alınmasının gerektiği durumlarda kullanılır. Katkı dozajı %1-2 arasındadır.

 • Antifrizler

     Beton içerisinde mevcut olan suyun donma noktasını düşürerek suyun donmasını zorlaştırır ve betonda meydana gelebilecek mukavemet azalmasını engellemeye yardımcı olur. Kullanım dozajı   hava sıcaklığın bağlı olarak değişir.

 • Hava Sürükleyici Katkılar

     Beton karıştırma sürecinde oluşacak olan kabarcıkları kontrol altına alarak betonun geçirimsizliğini, dona karşı mukavemetini ve işlenilebilirliğini arttıran katkı maddesidir. Genellikle su yapılarında, havaalanlarında ve beton yollarda kullanılır. Katkı dozajı %0,08-0,2 arasındadır.

 • Su Geçirimsizlik Katkıları

Sınırlı miktarda da olsa hava sürükleyici katkı maddesinin görevini üslenmektedir. Yerine yerleşmiş betonda kılcal çatlakların oluşumunu engelleyerek su sızdırmazlık sağlar. Havuzlar, su depoları, bodrum katlar vb. yerlerde kullanılır. Kullanım dozajı %0,5-2 civarındadır.

Mineral Katkı Maddeleri

Çimento gibi öğütülmüş halde silolarda depolanabilencuruf, uçucu kül, silis dumanı, taş unu vb.gibi çeşitli maddeler mineral katkı maddeleri olarak tanımlanırlar. Mineralkatkı maddeler betonun mukavemetini arttırmak , betona renk vermek vb. amaçlarla kullanılırlar. 
Diğer Katkı Maddeleri; 
 • Yüzey geciktiriciler
 • ASR azaltıcılar
 • Püskürtme beton katkıları
 • Korozyon azaltıcılar
 • Renkli beton pigmentleri
 • Rötre dengeleme katkıları
 • Ayrışma azaltıcılar
 • Su altı beton Katkıları
 • Prekast beton katkıları
Exit mobile version