PLASTİKLERİN MÜHENDİSLİKTE KULLANIMI VE GENEL MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

Plastikler monomerlerin kimyasal bağlarla polimerlere dönüşmesi ile meydana gelirler. Polimer molekülünün yapısı ve büyüklüğü o plastiğin özelliklerini belirler.  Plastikler toz, granül, flake (tanecik)ve çözelti halinde olabilirler. Plastiklerin ısı ve basınç muamelesi sonucu günlük olarak kullandığımız birçok ürün üretildiği gibi mühendislik alanında da geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Plastiklerin mühendislikte yaygın olarak kullanılmasının birkaç sebep olan genel özellikleri şöyle sıralanabilir;

İnşaat mühendisliğinde de plastik ürünlerin kullanım alanı yaygındır örneğin;

Bunlarla beraber, mühendislik plastikleri çok çeşitli avantajlar sunar ve pek çok durumda etkili bir şekilde metallerin veya seramiklerin yerini alabilir. Ayrıca söz konusu olağan dışı teknik uygulamalar olduğunda, mühendislik plastiği bileşenleri genellikle tek alternatiftir . Mühendislikte yaygın olarak kullanılan plastikler ve kullanım alanları şöyledir.

Exit mobile version